סיור במפעל

אבקת קו ייצור וטבליות / גרגירים

2
3
4
5

זריקת עיקור לא סופית וזריקת עיקור סופית

6
10
7
11
8
12
9

קו ייצור פתרונות אוראלי

14
13

בקרת איכות

יש לנו מתקני בדיקה מתקדמים ומערכת בקרת איכות קפדנית, מחומר הגלם וכל תהליך הייצור.

15
20
16
19
17
21
18
22

מערכת מו"פ

הקמת מוצרים ופיתוח מוצרים חדשים, מערכת חדשנות טכנולוגית לכימיקלים.
הקמת מערכת תמיכה בשוק למניעת מחלות עופות ובריאות, טיפול רפואי, שיפור וריפוי

23
cate

הישגי מו"פ בשנים האחרונות:
אחראי על פרויקט מו"פ ארצי אחד ו -8 פרויקטים של מו"פ מחוזיים.
אחראי על והיה חלק מ- 6 הכנות סטנדרטיות בתעשייה הלאומית.
6 תרופות וטרינריות חדשות ו -4 סיווג מראש.
9 תעודות פטנט על המצאה לאומית ושלושה חדשים מיושמים.
6 הישגים טכנולוגיים. 
מאמרים שהונפקו בשלוש השנים האחרונות:
31 ניירות שהונפקו, בהם 8 כללו ב- SCI, 1 ב- EI.

הלקוחות שלנו:

2
1
3
6
4
5